Top technisch beheer

perfectbeheer beschikt over een team van zeer ervaren technische medewerkers die iedere dag bezig zijn met het technische beheer van vastgoed. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

  • Opstellen onderhoudsbeleid;
  • Opstellen, bewaken en uitvoeren van meerjarige onderhoudsplannen;
  • Technische opname bij de start van het beheer;
  • Her-inspecties;
  • Investeringsbegeleiding;
  • Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud;
  • Uitbesteden van- en controle op het schoonhouden van het gebouw;
  • Onderhoudsbeleid.

Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast. Het onderhoud van het onroerend goed en de openbare ruimten zijn bepalend voor de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ervan.

Onderhoud plannen en offerte begeleiding

Wij vertalen het vastgestelde onderhoudsbeleid in meerjarenplannen. Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. De meerjarenplannen worden door ons in jaarplannen tot in detail uitgewerkt. Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspectie vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast. Vervolgens maken we bestekken en vragen we meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan.

Technische opname

We beginnen onze beheeractiviteiten altijd met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. In detail, en op deskundige wijze, nemen we de staat van het onderhoud van het gebouw en (beperkt) de technische installaties op. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid is deze opname de basis voor het technisch beheer.

Energiebesparing

Uiteraard wordt bij al het planmatige onderhoud bekeken of er duurzaam geïnvesteerd kan worden, duurzame investeringen leiden meestal tot lagere onderhoudskosten en energieverbruik. Een beter milieu begint bij uzelf! Wij ondersteunen u bij dit onderzoek, doen onderzoek naar subsidies en zullen voor u als VvE proberen het beste resultaat te bereiken.

Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud

Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Wij geven vooraf geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud en controleren hun activiteiten.