Certificeringen en betrouwbaarheid

Onderstaand vindt u een overzicht van certificeringen, beoordelingsrichtlijnen, keurmerken en daarbij uitgelegd wat deze certificeringen precies inhouden.

Uiteraard bent u, onze belangrijkste beoordelaar. We zijn dan ook zeer blij dat meer dan 92% van onze klanten onze dienstverlening beoordeeld als goed tot uitstekend. Minder dan 1% ervaart onze dienstverlening als onvoldoende.

Naast certificeringen en de beoordeling van onze klant is het uiteraard van belang dat wij uitstekend verzekerd zijn. Onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt al de door ons aangeboden diensten.

ISO 9001:2008 | Kwaliteit en structuur

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Deze certificering garandeert u als afnemer dat de organisatie waar u zaken mee doet, de bedrijfsprocessen gestructureerd heeft. Deze zware certificering verplicht een bedrijf een interne structuur aan te brengen in de bedrijfsvoering ook op gebieden als klachtenmanagement, communicatie en kennismanagement.

BRL 9500 – 01/02/03/04 | Energielabeling en -advies

perfectbeheer is gecertificeerd voor het uitvoeren van energieadviezen conform de BRL9500. Dit houdt in dat alle medewerkers die energieadvies uitvoeren hiervoor gekwalificeerd zijn en hun kennis up2date is en wordt gehouden.

BRL9500-01 betreft de kwalificatie om energielabels te mogen toekennen aan woningen en deze ook te mogen registreren bij de landelijke database. BRL9500-02 betreft het uitbrengen van energieadvies voor woningen. BRL9500-03/04 betreft de zeer specifieke discipline van het toekennen van energielabels en respectievelijk energieadvies aan utiliteitsgebouwen (zakelijk vastgoed).

SC-540 | Asbestinventarisatie

Deze certificering betreft het zorgvuldig en deskundig uitvoeren van inventarisatie met betrekking tot aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object:
voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;
voorafgaand aan en ten behoeve van het verwijderen van asbest;
voorafgaand aan en ten behoeve van het opruimen van asbest na een incident.

KOMO Procescertificaat | Kwaliteit van uitvoering van diensten

Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring. Simpelweg gezegd komt het erop neer dat we ook precies doen/leveren wat we van te voren beloven!
Gekwalificeerd personeel en in vaste dienst!
De bouwkundige inspecteurs van perfectbeheer zijn goed opgeleid, hebben daarnaast tot 25 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Ook zijn ze allemaal in vaste dienst en werken we niet met freelancers of uitbesteding. Dit maakt dat naast het stuk continue opleiding ook de aansprakelijkheid ook goed geregeld is.

Diensten goed verzekerd middels bedrijfsaansprakelijkheid!

Wij als perfectbeheer hebben een, in ‘adviseursland’, absoluut zeer unieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering naast onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere keuring, iedere rapportage en iedere gebeurtenis is verzekerd tot € 2.000.000,- Deze dekking geldt niet alleen voor directe schade, bijvoorbeeld de inspecteur die de vloerbedekking kapot maakt.

Wij zijn ook verzekerd voor de schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van een inspecteur maakt en waar de schade pas veel later van bekend wordt. Wij kunnen deze verzekering onder andere bieden omdat we in kwalitatief, juridisch en technisch opzicht voldoen aan de strengste eisen die een verzekeraar stelt. Veel bedrijven in onze branche hebben geen verzekering of alleen een afgeleide persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering die nauwelijks soelaas biedt in het geval van ernstig tekortschieten.